+358 400 477 479

info@meijuhonkavuori.com

MEIJU HONKAVUORI

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä. Sen on kehittänyt Thomas Hendrickson. Järjestelmä perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki ihmisten työkäyttäytymistä. Thomas-järjestelmä on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä laajalti eri osa-alueilla: henkilöstön valinnassa, johtamisessa, kouluttamisessa, motivoinnissa ja hyvinvoinnissa.

Vuonna 1928 julkaistussa kirjassaan Emotions of Normal People tohtori Marston kuvasi ihmistietoisuuden teoriaansa yksityiskohtaisesti. Marstonin lähtökohtana oli, että jokaisella ihmisellä on neljä eri peruspiirreetä: hallitsevuus, (Dominance), vaikuttavuus, (Influence), pysyvyys (Steadiness) ja myöntyvyys (Conscientiousness). Työympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat näiden neljän eri peruspiirteen mukaan. Peruspiirteiden voimakkuus vaihtelee jokaisessa yksilössä, eivätkä ne itsessään ole huonompia tai parempia keskenään.

Thomas Järjestelmä

Thomas-järjestelmällä on Iso-Britannian psykologialiiton sertifikaatti ja Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä. Testeille ja arvioinneille on tehty tiukat tieteelliset testit niiden luotettavuuden ja pätevyyden todistamiseksi psykometrisina työkaluina. Arvioinnit on rekisteröity British Psychological Society (BPS):ssä sen jälkeen, kun ne on auditoitu European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.
European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) edustaa 36 eri Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien kaikki EU-maat. Thomas analyysimenetelmät ovat kansainvälisesti validoituja.

Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä, on vain erilaisia tapoja toimia eri tilanteissa.

Thomas analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, mm. reagoinnista ja vahvuuksista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteissa. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota, mikä on heidän luontainen kommunikointityylinsä ja lähestymistapansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystyy kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä samalla organisaation ja yksilön tarpeisiin. Tavoitteena on auttaa yksilöä saavuttamaan todellinen potentiaalinsa ja organisaatiota kasvattamaan tuottavuuttaan.

Thomas analyysi

Thomas työnanalyysin avulla pystyy kartoittamaan, millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan. Ihmisiin ja työtehtäviin liittyvät päätökset paranevat. Thomas analyysin avulla organisaation oikein motivoituneet tekijät ovat oikeilla paikoilla. 

 

Thomasin psykometrisiä testejä ja analyysejä voi käyttää koko liiketoiminnassa tai koulutuksessa pohjana eri tarkoituksiin. Thomasin analyysien ja testien vaikuttavuus korostuu henkilökohtaisen palautekeskustelun kautta sekä loppuraportoinnista. Analyysiä voi hyödyntää myös ihmisten työkyvystä huolehtimisessa. 

 

Thomas -analyysi ei ole testi. Se perustuu työpsykologiseen tieteelliseen taustateoriaan ja on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä. Thomas-analyysi on käytettävissä yli 100 eri maassa ja yli 60 eri kielellä. Thomas analyysilla on Englannin psykologiliiton sertifikaatti ja siinä noudatetaan eettisiä sääntöjä.

Auttaa löytämään jokaisen yksilön sisäisen voiman ja luomaan korkeimman suorituskyvyn kulttuurin.

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) on ns perusanalyysi, joka antaa kattavan näkemyksen henkilön luontaisesta työkäyttäytymisestä. Se kuvaa yksilön työskentelyvahvuuksia eri työtilanteissa. Työnantaja, joka ymmärtää työntekijöidensä toimintatyylejä, pystyy tekemään osuvampia päätöksiä rekrytoinneissa, kykenee kehittämään ja johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämistä.

Thomas HPA

Ei hyviä tai huonoja tuloksia vaan erilaisia ja yksilöllisiä.

Marstonin alkuperäinen teoria löysi neljä erilaista tapaa toimia työssä. Hallitsevuus, (Dominance),Vaikuttavuus, (Influence), Pysyvyys (Submission/Steadiness), Myöntyvyys (Compliance). Hän havaitsi, että henkilön tavat toimia työssään ovat yhteydessä myönteiseen tai ristiriitaiseen sosiaaliseen ympäristöön. Toimintatavat määrittävät osaltaan, miten yksilö on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 

Useimmissa meistä on näitä kaikkia ominaisuuksia. Olemme erilaisten ominaisuuksien yksilöllinen summa. Thomas HPA kuvailee luotettavasti, miten henkilöt toimivat tilanteissa, jotka he kokevat olevan itselleen suotuisia tai haastavia. Analyysi paljastaa, onko henkilön reagointitapa proaktiivinen vai reaktiivinen, lähteekö henkilö liikkeelle asioista vai ihmisistä ja mistä henkilö motivoituu ja millaista hyötyä hän tuottaa organisaatiolle toimintatyylinsä perusteella.

Analyysin avulla saadaan selville mm.

 

 • henkilön vahvuudet
 • työssä motivoivat tekijät
 • sopivimmat työtehtävät
 • kyky toimia muutostilanteessa
 • tuloshakuisuus
 • mahdolliset menestystä heikentävät rajoitteet
 • tiimityötaidot ja vaikutus muihin ihmisiin

Rekrytointi

 

 • Rekrytoi työkulttuuriisi sopivia henkilöitä

 • Löydä soveltuvimmat hakijat. 

 • Yhdistä työrooliin sopivat toimintatyylit

 

Motivointi

 

 • Motivoi ja sitouta henkilöstöä

 • Ymmärrä, mikä motivoi

 • Tunnista työtehtävät, joissa henkilön vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa

 

Henkilökohtainen kehitys

 

 • Tue henkilökohtaista kehitystä

 • Tunnista vahvuudet

 • Paikanna kehitysalueet

 

Tiimityö

 

 • Paranna viestintää ja tiimityötä

 • Ymmärrä tarvittava viestintätyyli erityisesti erilaisissa muutoksissa

 • Tunnista oma ja toisten toimintatyyli, rakenna tiimien toimintaa

 

Muita Thomas-järjestelmän hyödyntämisalueita organisaatiossasi

 

 • Henkilöstön kartoitus

 • Työtehtävien arviointi

 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen

 • Erilaisten yksilöiden päivittäisjohtaminen ja motivointi

 • Ryhmä- ja yksilökehityskeskustelut

 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen

 • Työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely

 • Organisaation kehittäminen

 • Myyntityylien arviointi ja kehittäminen

 • Asiakaspalvelun kehittäminen

 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen

 • Koulutus- ja kehityssuunnittelu

Näin hyödynnät Thomas analyysiä organisaatiossasi

Tehokkaampi menestys alkaa tästä!

PALVELUNI SINULLE

Yksilöstä tiimiksi voimalla Intensiivi

Yksilöstä tiimiksi voimalla sukellus syvempään

Yksilöstä tiimiksi voimalla